MT: bestuur en directie

In het kader van goed bestuur (Governance) heeft het samenwerkingsverband een transitie doorgemaakt, waarbij de stichting is omgezet in een vereniging. Deze omzetting is voltooid met het passeren van de omzettingsakten op 18 januari 2018. Leidende visie is dat besturen allen gelijkwaardig lid zijn van het samenwerkingsverband 28.13 en vanuit dit lidmaatschap hun betrokkenheid en belang zo goed mogelijk behartigen.

Het bestuur is overgegaan van een Dagelijks en Algemeen Bestuur naar de directeur-bestuurder.

Directeur-bestuurder: Dhr. S. de Crom
Sectordirecteur: Mevr. J. Grootenboer

De directeur-bestuurder en de sectordirecteur vormen gezamenlijk het managementteam (MT) van het samenwerkingsverband. Het MT formuleert het beleid en legt dit vast in het ondersteuningsplan van het SWV. Tevens draagt het MT verantwoording voor het kwaliteitsbeleid van het SWV. De sectordirecteur geeft daarnaast leiding aan de verschillende teams van het SWV.
Toezichthouders
De leden van de AV (schoolbesturen) vormen met elkaar in de Algemene Vergadering de toezichthouders. Om de rolvastheid van zowel bestuur als toezicht te borgen is een onafhankelijk voorzitter benoemd, tevens voorzitter van de remuneratiecommissie. Daarnaast is er een onafhankelijk voorzitter benoemd van de auditcommissie financiën. Enkele AV-leden, gekozen door en vanuit de AV, maken eveneens deel uit van de remuneratiecommissie en de auditcommissie.

foto

Inlog personeel

Bezoek- en postadres

SWV Noordelijke Drechtsteden VO
Duindoornhof 3
3355 RP Papendrecht
Tel: 078-6391700
© 2024 SWV Drechtsteden  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden