Orthopedagogisch didactisch Centrum (OPDC) GOAL

GOAL is een OPDC, de tijdelijke onderwijsopvangvoorziening van het Samenwerkingsverband Drechtsteden VO, en is gevestigd aan de Duindoornhof in Papendrecht. GOAL is bedoeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs zoals vmbo, havo, vwo, gymnasium en praktijkonderwijs, waarvan de ondersteuningsvraag tijdelijk de mogelijkheden van de school overstijgen. De Advies- en Toewijzingscommissie Voortgezet Onderwijs (AT-VO) beoordeelt samen met de leerling, de ouders, GOAL en de school van herkomst welke vorm van opvang het best past en het beste resultaat kan opleveren.

De leerlingen die naar GOAL komen hebben extra ondersteuning nodig om hun focus te behouden op school. Vaak zijn er problemen op het gebied van gedrag, sociale vaardigheden, stemming en/of angst, met als gevolg problemen met het leren en de regelmatige schoolgang. Het programma van GOAL richt zich op verandering van gedrag, het opbouwen van een zo regulier mogelijk schoolritme, het inhalen van leerachterstanden en het aanleren van een leerstrategie.

De moeilijkheden in de school kunnen te maken hebben met bijvoorbeeld problemen in het gezin, met gezag, in de vrije tijd. Daarnaast kan een (gediagnosticeerde) gedragsstoornis dusdanige leerbelemmeringen geven dat onderwijs moeilijk wordt volgehouden. GOAL werkt dan aan een nieuw perspectief op onderwijs om de leerling weer voldoende kansen te bieden om gekwalificeerd te raken. Daarnaast heeft GOAL de mogelijkheid om hulpverlening te activeren en in samenwerking met de geboden hulp de situatie rondom de leerling te verbeteren. Verder is GOAL ook de plaats om een leerling, komende uit de hulpverlening, een kans te bieden het onderwijs weer op te pakken.
De leerling volgt het schoolwerk van de eigen klas zoveel mogelijk. Toetsen worden gemaakt, opdat er geen leerachterstanden ontstaan, en deze worden nagekeken door de eigen vakdocent. Daarnaast is er veelvuldig overleg met ouders en de school om te kijken hoe het staat met de vorderingen.

De medewerkers van GOAL zijn geschoold op het gebied van onderwijs en pedagogiek/hulpverlening. Daarnaast is een psychomotorische coach verbonden aan GOAL. Tevens is aan GOAL een GZ-psycholoog verbonden voor consultatie en advies.

De visie van het SWV is leidend voor de werkwijze van GOAL. Voor elke leerling wordt gezocht naar de meest passende pedagogische, didactische plaats. Dit zorgt voor een diversiteit aan uitstroomprofielen voor de leerlingen van GOAL.

foto 1


Uitstroomprofielen GOAL

Inlog personeel

Bezoek- en postadres

SWV Noordelijke Drechtsteden VO
Duindoornhof 3
3355 RP Papendrecht
Tel: 078-6391700
© 2024 SWV Drechtsteden  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden