Naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Naast het voortgezet onderwijs is er ook voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Deze scholen zijn bedoeld voor leerlingen met een lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke beperking en voor leerlingen met gedragsstoornissen. Een school voor voortgezet speciaal onderwijs heeft de deskundigheid in huis om deze kinderen op de juiste wijze te begeleiden. In Nederland bestaan veel verschillende scholen voor VSO. De scholen zijn ingedeeld in vier groepen. Elke groep verwijst naar een bepaalde beperking van de groep leerlingen die daar op school zitten.

De vier groepen

Toelaatbaarheid VSO
Om toegelaten te kunnen worden op een school voor voortgezet speciaal onderwijs is een Toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze verklaring kan worden aangevraagd bij de Advies- en Toewijzingscommissie Voortgezet Onderwijs (AT-VO).

Aanvraagformulier
Om een TLV aan te vragen dient het aanvraagformulier TLV tezamen met het complete dossier te worden gedeeld met de Advies- en Toewijzingscommissie Voortgezet Onderwijs (AT-VO). Bij de AT-VO kan een TLV worden aangevraagd voor VSO 3 en 4.

Aanvraagformulieren
Voor een aanvraag VSO 1 moet u zijn bij:
Visio Rotterdam
Heindijk 4
3079 PM Rotterdam
(088) 585 83 30       

Voor een aanvraag VSO 2 moet u zijn bij:
Auris aanmeldpunt Rotterdam en omgeving
Heer Bokelweg 143
3032 AD Rotterdam  
(010) 243 16 60

Inlog personeel

Bezoek- en postadres

SWV Noordelijke Drechtsteden VO
Duindoornhof 3
3355 RP Papendrecht
Tel: 078-6391700
© 2024 SWV Drechtsteden  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden