Mijn kind heeft extra ondersteuning nodig

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs, daarom biedt iedere VO school in het Samenwerkingsverband Drechtsteden VO school passend onderwijs. Wat precies passend is, verschilt per leerling. Daarom bespreekt de school samen met u en uw kind wat hij of zij nodig heeft. Denkt u dat uw kind passend onderwijs nodig heeft? Of denkt u dat uw kind iets anders nodig heeft dan de ondersteuning die uw kind nu krijgt? Bespreek dit dan eerst met de contactpersoon van uw school. Dit kan een mentor, een teamleider of een zorgcoördinator zijn.

Iedere school voor voortgezet onderwijs heeft expertise op het gebied van passend onderwijs. Uw kind krijgt in de eerste plaats passend onderwijs van docenten, mentoren en de zorgcoördinator. De school kan hierbij ook hulp vragen aan jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, jeugdpsychologen, schoolmaatschappelijke werk, de Jeugd- en Gezinscoach, leerplicht of andere medewerkers die uw kind op school kunnen ondersteunen.

Soms is het nodig extra hulp van het samenwerkingsverband in te zetten om uw kind goed te begeleiden op school. De scholen voor voortgezet onderwijs in het samenwerkingsverband Noordelijke Drechtsteden VO maken samen afspraken over de invulling van deze extra begeleiding op school. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van arrangementen. De school kijkt altijd eerst zelf wat zij kan doen om uw kind te helpen en maakt hierover afspraken met ouders. Lukt het niet binnen de basisondersteuning of de extra ondersteuning die de school zelf kan bieden? De school vraagt dan de Begeleiders Passend Onderwijs (BPO) van het samenwerkingsverband om hulp. De BPO-er kan meepraten en meedenken over de inzet van extra hulp/ondersteuning.

Inlog personeel

Bezoek- en postadres

SWV Noordelijke Drechtsteden VO
Duindoornhof 3
3355 RP Papendrecht
Tel: 078-6391700
© 2024 SWV Drechtsteden  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden