Naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Naast het Voortgezet Onderwijs is er ook Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).
Deze scholen zijn bedoeld voor leerlingen met een lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke beperking en voor leerlingen met gedragsstoornissen. Een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs heeft de deskundigheid in huis om deze kinderen op de juiste wijze te begeleiden. In Nederland bestaan veel verschillende scholen voor VSO.
De scholen zijn ingedeeld in vier groepen. Elke groep verwijst naar een bepaalde beperking van de groep leerlingen die daar op school zitten.
 
De vier groepen zijn:

VSO 1
Scholen voor VSO 1 zijn bedoeld voor leerlingen met een visuele handicap. Wanneer sprake is (van een vermoeden) van een visuele beperking kunnen ouders, maar ook de school, hun kind aanmelden bij de koninklijke Visio.

VSO 2
Scholen voor VSO 2 zijn bedoeld voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Het gaat om leerlingen die doof, slechthorend zijn of een taalspraakstoornis hebben.

VSO 3
Scholen voor VSO 3 zijn speciale onderwijsvoorzieningen voor leerlingen die zeer moeilijk leren, langdurig ziek zijn en/of een lichamelijke of meervoudige beperking hebben. In ons samenwerkingsverband is dit school Bleyburgh in Sliedrecht. Deze school wordt bezocht door leerlingen die zeer moeilijk leren. De langdurig zieke kinderen en de kinderen met een lichamelijke of/en meervoudige beperking die in het Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden wonen, maken gebruik van VSO 3 scholen in o.a. Rotterdam en Dordrecht.

VSO 4
Scholen voor VSO  4 zijn bedoeld voor leerlingen met ernstige gedragsproblematiek en/of een ernstige psychiatrische stoornis. In het samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden is nog geen onderwijsvoorziening voor VSO 4. Leerlingen met VSO 4 problematiek zijn aangewezen op de Yulius en Horizon scholen in de omgeving.

Toelaatbaarheid VSO
Om toegelaten te kunnen worden op een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs is een Toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze verklaring kan worden aangevraagd bij de Advies- en Toewijzingscommissie Voortgezet Onderwijs (AT-VO).

Aanvraagformulier
Om een TLV aan te vragen dient het aanvraagformulier TLV tezamen met het complete dossier te worden gedeeld met de Advies- en Toewijzingscommissie Voortgezet Onderwijs (AT-VO). Bij de AT-VO kan een TLV worden aangevraagd voor VSO 3 en 4.
 
Voor een aanvraag VSO 1 moet u zijn bij :
Visio Rotterdam
Heindijk 4
3079 PM Rotterdam
(088) 585 83 30       
 
Voor een aanvraag VSO 2 moet u zijn bij :    
Auris aanmeldpunt Rotterdam en omgeving
Heer Bokelweg 143
3032 AD Rotterdam  
(010) 243 16 60

Postcodegebied Samenwerkingsverband Drechtsteden VO
De onderstaande lijst met postcodegebieden geeft de regio van Het Samenwerkingsverband Drechtsteden VO weer.
 
In die situatie dat er bij de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) geen verwijzende school is, is de postcode van de woonplaats van de leerling van belang voor de duiding van het samenwerkingsverband verantwoordelijk voor de betaling van de toelaatbaarheidsverklaring.
 
Voor de aangrenzende regio’s wordt verwezen naar de omringende samenwerkingsverbanden.


Alblasserdam
2951   Dam
2952   Oude bebouwing
2953   Nieuwe bebouwing
2954   Landelijk gebied

Zwijndrecht
3331   Noord
3332   Walburg
3333   Kort Ambacht
3334   Nederhoven
3335   Oudelands Ambacht
3336   Groote Lindt

H.I.Ambacht
3341   Industrieterrein
3342   Buitengebied
3343   Buitengebied
3344   Volgerlanden

Papendrecht
3351   Westpolder
3352   Molenvliet
3353   Kraaihoek
3354   Middenpolder
3355   Wilgendonck
3356   Oosteind

Sliedrecht
3361   Uitbreiding Oost
3362   Oostwijk
3363   Westwijk
3364   Nijverwaard

Inlog personeel

Bezoek- en postadres

SWV Noordelijke Drechtsteden VO
Duindoornhof 3
3355 RP Papendrecht
Tel: 078-6391700
© 2024 SWV Drechtsteden  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden