Schooladvies toelating VO school

Het schooladvies van de basisschool is leidend bij de toelating in het voortgezet onderwijs. Met dit advies melden leerlingen uit groep 8 zich aan bij een middelbare school. Schooladvies laat ontwikkeling leerling zien

In het schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij een leerling past. En het geeft inzicht in de ontwikkeling van een leerling tijdens de hele basisschoolperiode.

De school kijkt dan bij elke leerling onder andere naar:
aanleg en talenten;
leerprestaties;
concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen.

In het schooladvies voor het voortgezet onderwijs staat welk schooltype het beste bij uw kind past.
 
Schooladvies, eindtoets, definitief advies
Uw kind ontvangt in groep 8 voor 1 maart het schooladvies. De basisschool maakt dit advies. Op basis van dit schooladvies kan uw kind zich inschrijven op een middelbare school. In het voorjaar maakt uw kind een eindtoets, waar ook een advies uit komt. Is het advies van de eindtoets hoger dan het schooladvies, dan moet de school het schooladvies van uw kind opnieuw bekijken (heroverwegen). Daarna kan de school het schooladvies naar boven bijstellen of het schooladvies laten zoals het eerder was. Bij een hoger schooladvies kunt u kijken of u de keuze voor de middelbare school nog wilt aanpassen. U doet dit in overleg met de school.
 
Schooladvies: enkelvoudig of meervoudig
De basisschool kan een schooladvies voor 1 schooltype (enkelvoudig) of voor 2 schooltypes (meervoudig) geven.
Bijvoorbeeld een havo-advies of een vmbo-gl-tl/havo-advies. Een middelbare school mag van een basisschool niet vragen om een schooladvies voor 1 schooltype te geven.

Eindtoets: voor 2 schooltypes of vwo
De adviescategorieën van alle eindtoetsen zijn hetzelfde, namelijk:
  • pro/vmbo bb
  • vmbo bb/vmbo kb
  • vmbo kb/vmbo gl-tl
  • vmbo gl-tl/havo
  • havo/vwo
  • vwo
Uit de eindtoets komt dus altijd een meervoudig advies, de enige uitzondering is vwo.

Inlog personeel

Bezoek- en postadres

SWV Noordelijke Drechtsteden VO
Duindoornhof 3
3355 RP Papendrecht
Tel: 078-6391700
© 2024 SWV Drechtsteden  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden