Wat is een samenwerkingsverband


Om ervoor te kunnen zorgen dat er voor iedere leerling een passende onderwijsplek is, werken reguliere en speciale scholen voor voortgezet onderwijs samen in regionale samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingsverbanden krijgen geld van de Rijksoverheid om te zorgen voor extra ondersteuning. Dat geld verdelen ze over de scholen en andere voorzieningen. Het Samenwerkingsverband Noordelijke Drechtsteden VO spant zich in om ervoor te zorgen dat uw kind een zo goed mogelijke onderwijsplek krijgt.


Hoe is een samenwerkingsverband samengeteld ?
 
In het voortgezet onderwijs bestaat het samenwerkingsverband uit het reguliere onderwijs, waaronder praktijkonderwijs, en de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

Taken van het Samenwerkingsverband Drechtsteden VO

Het Samenwerkingsverband Drechtsteden VO heeft een aantal wettelijke taken. De belangrijkste hiervan is het maken van een ondersteuningsplan. Hierin leggen de schoolbesturen in het samenwerkingsverband ten minste eenmaal in de 4 jaar afspraken vast over hoe voor elke leerling zo goed mogelijk passend onderwijs kan worden gerealiseerd. Ook heeft het samenwerkingsverband de taak om te beslissen of een leerling wordt toegelaten tot het VSO of praktijkonderwijs of in aanmerking komt voor een aanwijzing LWOO. Hiervoor vraagt het samenwerkingsverband advies aan deskundigen. Binnen het Samenwerkingsverband Drechtsteden VO is hiervoor de Advies- en Toewijzingscommissie Voortgezet Onderwijs (AT-VO) aangesteld. Bij een positief besluit geeft het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring (TLV-VSO of TLV-PrO) of een aanwijzing LWOO af.

Inlog personeel

Bezoek- en postadres

SWV Noordelijke Drechtsteden VO
Duindoornhof 3
3355 RP Papendrecht
Tel: 078-6391700
© 2024 SWV Drechtsteden  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden