Wat is leerwegondersteuning (LWOO)?

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) wordt gegeven op een reguliere vmbo-school en leidt op voor een gewoon vmbo-diploma dat toegang geeft tot het mbo (middelbaar beroepsonderwijs). Wel krijgen leerlingen met een LWOO-indicatie les in kleinere klassen (rond de 15 leerlingen) waar ze meer aandacht kunnen krijgen. Net als de andere vmbo-leerlingen krijgen ze les van verschillende leraren, maar de leerlingen hoeven niet van lokaal te wisselen: dat doen de leraren. Dat geeft meer rust. Er is meestal ook huiswerkbegeleiding. De invulling van LWOO kan overigens per regio verschillen. Binnen elk samenwerkingsverband passend onderwijs worden hier afspraken over gemaakt.

In het Samenwerkingsverband Drechtsteden VO geeft de Advies- en Toewijzingscommissie Voortgezet Onderwijs (AT-VO) aanwijzingen LWOO af.
Dit gebeurt aan de hand van door het ministerie van O.C. en W. voorgeschreven indicatiecriteria.

Indicatiecriteria voor LWOO:
​Totaal IQ 75-120.
Leerachterstand 25-50% op 2 of meer gebieden, waarvan 1 op begrijpend lezen en/of inzichtelijk rekenen
Bij IQ 91-120 moet belemmerende sociaal-emotionele problematiek worden aangetoond middels een erkend SE-onderzoek.

De AT-VO toetst de aanvraag op de wettelijke criteria. Op grond van deze gegevens wordt een advies geformuleerd en al dan niet een aanwijzing LWOO afgegeven. Een aanwijzing LWOO is landelijk geldig.

Inlog personeel

Bezoek- en postadres

SWV Noordelijke Drechtsteden VO
Duindoornhof 3
3355 RP Papendrecht
Tel: 078-6391700
© 2024 SWV Drechtsteden  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden