Wat is Passend Onderwijs ?


​Het uitgangspunt van Passend Onderwijs is dat kinderen, indien nodig met extra ondersteuning, zoveel mogelijk in het reguliere voortgezet onderwijs blijven. Dit wordt passend onderwijs genoemd.
 
Met passend onderwijs willen we bereiken dat:
Alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen.
Een kind naar een school in de buurt gaat als dat kan.
Een kind naar het speciaal voortgezet onderwijs (VSO) gaat als dit nodig is.
De mogelijkheden en onderwijsbehoeften van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen.
Kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten.
 
Binnen passend onderwijs hebben alle scholen de mogelijkheid om basisondersteuning te bieden en ondersteuning speciaal gericht op het kind.
 
Hierbij gaan wij uit van een aantal vragen:
Wat heeft het kind nodig?
Hoe kan deze ondersteuning worden georganiseerd?
Wie zijn daarvoor nodig?
 
De school heeft zorgplicht. Dit betekent dat de school verplicht is uw kind een passende plek te bieden op de eigen school. Als de school zelf onvoldoende kan inspelen op de onderwijsbehoeften van uw kind, is de school verantwoordelijk om een passende plek te vinden op een andere school.

Ieder kind heeft recht op Passend Onderwijs
​Soms hebben leerlingen op school extra ondersteuning nodig. Alle scholen binnen het Samenwerkingsverband Drechtsteden VO bieden een breed pakket basisondersteuning. Elke school waar het kind is aangemeld heeft zorgplicht en is verantwoordelijk voor het zoeken naar een passende onderwijsplek voor iedere leerling. Voor de meeste leerlingen is plaatsing op een school dichtbij huis het beste.
Vanuit het Samenwerkingsverband Drechtsteden VO kijken wij daarom altijd eerst of de reguliere VO-school in de eigen buurt passend onderwijs kan bieden, eventueel met extra ondersteuning.

Inlog personeel

Bezoek- en postadres

SWV Noordelijke Drechtsteden VO
Duindoornhof 3
3355 RP Papendrecht
Tel: 078-6391700
© 2024 SWV Drechtsteden  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden