Wat is zorgplicht?

Zorgplicht betekent dat de school waar u uw kind schriftelijk aanmeldt, of waar uw kind onderwijs volgt, voor passend onderwijs moet zorgen. Dat kan op die school zelf zijn, of op een andere, meer passende school. De school maakt deze inschatting op basis van de informatie die zij van u en /of van de vorige school gekregen hebben.
‚Äč
Als de school vaststelt dat zij de ondersteuning die uw kind nodig heeft niet zelf kan bieden, dan zoekt de school in overleg met u een andere school voor uw kind. Dit kan een andere reguliere school zijn, maar ook een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso).
Meer informatie over zorgplicht kunt u ook vinden op de website van de rijkoverheid:

Rijksoverheid

Inlog personeel

Bezoek- en postadres

SWV Noordelijke Drechtsteden VO
Duindoornhof 3
3355 RP Papendrecht
Tel: 078-6391700
© 2024 SWV Drechtsteden  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden