Afstandsonderwijs AV1 robot

Leerlingen die vanwege een ernstige en/of langdurige ziekte of een chronische aandoening fysiek de lessen op school niet kunnen volgen of hierdoor veel verzuim hebben, kunnen gebruik maken van een arrangement AV1 robot. Een chronische ziekte of aandoening heeft niet alleen als gevolg dat de leerling de inhoud van de lessen mist, maar ook het sociale contact met klasgenoten en vrienden. De AV1 robot wordt ingezet om achterstand te voorkomen en verbinding met klasgenoten in stand te houden. Gedurende de looptijd van het arrangement wordt het traject door de coördinator AV1 gemonitord. Een arrangement AV1 kan zowel in het voortgezet als in het basisonderwijs ingezet worden.
robot
De AV1 robot is zo ontworpen dat de leerling op zijn eigen voorwaarden kan deelnemen aan de activiteiten in de klas. De AV1 robot fungeert als de ogen, oren en de stem van de leerling. Via een app op een mobiele telefoon of tablet bestuurt de leerling vanaf thuis de AV1 robot in de klas. Privacy heeft hierbij een hoge prioriteit. Op de website van No Isolation is hierover meer informatie te vinden (www.noisolation.com).

Aanvraag van een arrangement AV1 robot gaat via de VO- of PO-school waar de leerling staat ingeschreven. De VO- of PO-school kan hiervoor contact opnemen met de coördinator AV1, Fabia Janssen.

Contact coördinator

Aanvraagformulier AV1 robot

No Isolation

Thuisonderwijs

Leerlingen die vanwege ernstige en/of langdurige ziekte of een chronische aandoening gedeeltelijk of tijdelijk geen onderwijs in de klas of op school kunnen volgen, kunnen gebruik maken van een arrangement thuisonderwijs. Door inzet van een arrangement thuisonderwijs kunnen leerachterstanden weggewerkt worden en/of (nieuwe) leerachterstanden voorkomen worden. Hierdoor kan een leerling op een gegeven moment weer instromen in de klas en/of zijn eigen leerlijn vervolgen binnen het onderwijs. Een arrangement thuisonderwijs kan binnen het voortgezet onderwijs ingezet worden.

Arrangementen thuisonderwijs zijn gebaseerd op maatwerk. Ieder traject kent een andere invulling in duur, frequentie en inhoud. Vanuit een docentenpool met ervaren (oud-)docenten wordt een thuisdocent gekoppeld aan de specifieke ondersteuningsbehoeften van de leerling. Monitoring en afstemming neemt een belangrijke plek in binnen het arrangement en op afgesproken momenten vindt er overleg plaats tussen de school, de leerling/ouders en de coördinator thuisonderwijs om zorg te dragen voor een goed verloop van het arrangement thuisonderwijs.
Aanvraag van een arrangement thuisonderwijs gaat via de VO-school waar de leerling staat ingeschreven. De VO-school kan hiervoor contact opnemen met de coördinator thuisonderwijs, Fabia Janssen.

Contact coördinator

Aanvraagformulier thuisonderwijs

foto 1

Inlog personeel

Bezoek- en postadres

SWV Noordelijke Drechtsteden VO
Duindoornhof 3
3355 RP Papendrecht
Tel: 078-6391700
© 2024 SWV Drechtsteden  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden