Meldpunt Thuiszitters

Het Meldpunt Thuiszitters is een voorziening van het Samenwerkingsverband Noordelijke Drechtsteden Voortgezet onderwijs om scholen te helpen hun thuiszitters te verminderen. Binnen het Samenwerkingsverband Noordelijke Drechtsteden wordt effectief ingezet op het voorkomen en terugdringen van ongeoorloofd schoolverzuim en thuiszitten.

Het doel van onderwijs is dat alle leerlingen hun schoolloopbaan afronden met een diploma en het onderwijs zo probleemloos mogelijk doorlopen. Er is echter een groep leerlingen voor wie de weg door onderwijsland lastig en soms onbegaanbaar is. Dit is de groep leerlingen die het risico lopen als thuiszitter gedefinieerd te worden.

Het volgen van onderwijs is essentieel voor de ontwikkeling van jongeren om te komen tot het verwerven van een goede plek in de maatschappij. Aanhoudend schoolverzuim kan een serieuze bedreiging vormen voor de ontwikkeling van jongeren. Dit kan immers leiden tot voortijdig schooluitval, het niet behalen van een diploma en/of startkwalificatie voor de arbeidsmarkt, waardoor werkloosheid en/of uitkeringsafhankelijkheid kunnen ontstaan. Scholen staan voor de taak passend onderwijs te bieden en problemen bij jongeren vroegtijdig te signaleren. De VO-school blijft verantwoordelijk voor een thuiszittende leerling.
Volgens de onderwijsinspectie is er sprake van een thuiszitter als een leer- of kwalificatieplichtig kind tussen de 5 en 18 jaar:

  • Niet is ingeschreven aan een erkende onderwijsinstelling of
  • Gedurende een aaneengesloten periode van meer dan 4 weken, zonder geldige reden zoals ziekte, niet deelneemt aan enige vorm  van onderwijs of een naar onderwijs terugleidende vorm van hulp of begeleiding.

thuis


Het doel van het Meldpunt Thuiszitters is leerlingen terug- cq toeleiden naar een passend onderwijsprogramma. Vroegtijdige inzet van ondersteuning en hulpverlening bij verzuim staat voorop. Mocht een leerling ondanks alle inzet van school formeel een thuiszitter geworden zijn, dient de leerling te worden aangemeld bij het Meldpunt Thuiszitters van het Samenwerkingsverband Noordelijke Drechtsteden.

Procedure Thuiszitters 2023-2024

Stroomschema Variawet

Inlog personeel

Bezoek- en postadres

SWV Noordelijke Drechtsteden VO
Duindoornhof 3
3355 RP Papendrecht
Tel: 078-6391700
© 2024 SWV Drechtsteden  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden