Dyslexie

Het Samenwerkingsverband Drechtsteden VO is gestart met het verbeteren van de doorgaande lijn PO-VO omtrent dyslexie. Schooljaar 2019-2020 is gestart met het invoeren van compenserende software Textaid binnen alle scholen in Het Samenwerkingsverband Drechtsteden PO en VO. Leerlingen die vanuit het primair onderwijs doorstromen naar het voortgezet onderwijs zijn hierdoor al bekend met de software en hoeven zich dus niet te verdiepen in andere software bij de start op het voortgezet onderwijs.
 
Daarnaast wil het samenwerkingsverband de scholen ondersteunen bij de signalering en ondersteuning van leerlingen met dyslexie. Veelal worden dyslexieverklaringen afgegeven in het primair onderwijs. Het komt ook voor dat een leerling met een vermoeden van dyslexie in het voortgezet onderwijs binnenkomt, of dat er uit de screening die in het eerste leerjaar gehouden wordt, een signaal komt. Deze leerlingen werden normaal gesproken dan verder onderzocht, waarbij de kosten voor dyslexieonderzoek vaak bij de ouder(s)/verzorger(s) terecht kwam.
 
Vanaf schooljaar 2020/2021 is gestart met het inzetten van een Poortwachter Dyslexie in het VO. De school kan nu een aanmelding doen voor een advies Poortwachter Dyslexie. Komt uit de dossieranalyse een positief advies, dan loopt de bekostiging van een dyslexie onderzoek via de arrangementsgelden van de school van het samenwerkingsverband.
 
Aanvraagformulier Advies Poortwachter Dyslexie

Inlog personeel

Bezoek- en postadres

SWV Noordelijke Drechtsteden VO
Duindoornhof 3
3355 RP Papendrecht
Tel: 078-6391700
© 2024 SWV Drechtsteden  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden