Wie doet wat?

Op onze website hebben wij u meer informatie gegeven over passend onderwijs. Wie wij zijn en welke functies wij hebben ziet u hier.

Management Team

Managementondersteuning

Secretariaat

Aanmeldpunt en Toewijzingscommissie Voortgezet Onderwijs (AT-VO) TLV VSO/PrO, aanwijzing LWOO en bovenschools arrangement

Orthopedagogisch didactisch centrum GOAL Onderwijsopvangvoorziening

Meldpunt Thuiszitters

Begeleiders Passend Onderwijs (BPO)

Steunpunt Samenwerkingsverband PO-VO

Afstandsonderwijs

Conciërge

Inlog personeel

Bezoek- en postadres

SWV Noordelijke Drechtsteden VO
Duindoornhof 3
3355 RP Papendrecht
Tel: 078-6391700
© 2024 SWV Drechtsteden  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden